Lĩnh Vực Kinh doanh

Chính Phủ Điện Tử

Chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số là xu hướng tất yếu và đang diễn ra sôi động tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra rất nhanh và mạnh mẽ.

Từ điểm mốc năm 2018 Hilo chính thức được Tổng Cục Thuế công nhận là tổ chức T-VAN. Dựa vào kinh nghiệm làm việc và triển khai công tác số hóa tại những cơ quan Chính Phủ. Hilo tiếp tục cung cấp bộ sản phẩm dịch vụ ” Chính Phủ Điện Tử”. Chúng tôi xây dựng hệ thống phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đạt chuẩn khung kiến trúc Chính phủ điện tử

Doanh Nghiệp 4.0

Bước vào kỷ nguyên kỹ thuật số, internet ngày càng phát triển, thói quen sử dụng app, internet của mọi người đã dần hình thành. Ngoài ra cơ cấu vận hành nhà nước cũng đang số hóa hoàn toàn. Đây chính là cơ hội cho Hilo đột phá.

Hiểu được những yếu tố đó Hilo đã có bước đầu tư để hoàn thành nền tảng hệ sinh thái  phần mềm và dịch vụ, theo đúng mục tiêu xây dựng ban đầu. Hiện tại Hilo đang phát triển và hoàn thiện bộ sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp trong công cuộc số hóa: