Báo chí

Hilo Group > Báo chí > HILO vinh dự được trang Thuế Điện tử – Tổng cục Thuế công khai danh sách là tổ chức T-VAN và Đơn vị cung cấp Chứng thư số, Hóa đơn điện tử.

HILO vinh dự được trang Thuế Điện tử – Tổng cục Thuế công khai danh sách là tổ chức T-VAN và Đơn vị cung cấp Chứng thư số, Hóa đơn điện tử.

admin 97949

HILO vinh dự được trang Thuế Điện tử – Tổng cục Thuế công khai danh sách là tổ chức T-VAN và Đơn vị cung cấp Chứng thư số, Hóa đơn điện tử.

Chính thức trở thành nhà cung cấp các dịch vụ như T-VAN, Chứng thư số, Hóa hóa đơn điện tử … Công ty HILO đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng nhân sự và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống, phối hợp cùng với các Cục Thuế địa phương hỗ trợ tuyên truyền hướng dẫn cho các doanh nghiệp.

HILO cũng là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử Hilo-Invoice được khách hàng lựa chọn sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Rất nhiều doanh nghiệp SME trên toàn quốc và doanh nghiệp có tên tuổi tại Việt Nam: PVOil, VTVCab, UPS, … đang sử dụng rất hiệu quả giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử Hilo-Invoice.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC, Công ty HILO đã đưa ra nhiều chương trình Khuyến mãi, Combo Chữ ký số với Hóa đơn điện tử, chuyển đổi miễn phí cho khách hàng đang sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Hilo-Invoice do công ty cung cấp mà vẫn đang trong thời hạn sử dụng.

(Thông tin chi tiết tại đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn).


Bài viết liên quan