1900292962

Kinh nghiệm xử lý hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ đúng quy định.

Hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ – cách xử lý đúng quy định của pháp luật.

Không thể tránh được hết những sai sót có thể xảy ra khi lập hóa đơn điện tử. Trường hợp hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ, cách xử lý như nào theo đúng quy định của pháp luật? Bài viết dưới đây hilo.com.vn sẽ hướng dẫn xử lý các sai sót đặc biệt là sai sót hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ, sao cho đúng pháp luật quy định.

Kinh nghiệm xử lý hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ đúng quy định.

Quy định về xử lý hóa đơn điện tử sai sót.

Nếu trường hợp hóa đơn điện tử đã lập nhưng chưa xuất thì có thể kiểm tra lại thông tin nên sẽ không thể sảy ra sai sót. Nhưng do nguyên nhân khách quan có thể xảy các sai sót như: Mã số thuế, thông tin doanh nghiệp, mặt hàng… có thể sai. Từ đó chính phủ đã ra quy định cụ thể cho trường hợp hóa đơn có mã và không có mã cơ quan Thuế nhà nước sẽ có phương pháp xử lý khác nhau.

Cách xử lý hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót

+ Quy định đưa ra: Doanh nghiệp phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Hoặc có thể chọn cách thông báo về việc hóa đơn có sai sót với cơ quan Thuế.

+ Trong trường hợp hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập yêu cầu phải kèm thông tin: “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm” trên tờ hóa đơn. Sau đó cơ quan thuế sẽ thực hiện hủy hóa đơn đã gửi dữ liệu đến cơ quan thuế.

Lưu ý: Khi cơ quan Thuế phát hiện có sai sót thì doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo và thực hiện quy trình tương tự như trên. Sau khi hủy hóa đơn đã lập có sai sót, cơ quan Thuế sẽ gửi kèm thông báo để doanh nghiệp nắm được. Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Xử lý hóa đơn có mã của cơ quan Thuế có sai sót

+ Vẫn phải lập thông báo hóa đơn sai sót gửi cho cơ quan Thuế. Còn nếu trường hợp đã gửi cho người mua thì doanh nghiệp tiếp tục lập thêm văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

Trường hợp cơ quan Thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã Thuế có sai sót thì sẽ gửi thông báo cho doanh nghiệp để kiểm tra. Trong thời gian 02 ngày, người bán phải thông báo hoặc trình bày với cơ quan Thuế theo mẫu. Sau 02 ngày, nếu doanh nghiệp không thông báo hoặc không giải trình thì cơ quan Thuế chủ động hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã và tiếp tục thông báo lại cho doanh nghiệp để lập hóa đơn mới.

<<>> Điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử – Doanh Nghiệp cần biết.

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử sai địa chỉ

Địa chỉ trên hóa đơn được hiểu là địa chỉ của người bán hoặc người mua. Vì theo thông tin trong hóa đơn điện tử bao gồm: tên hoá đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, Số hóa đơn điện tử, Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán/người mua, tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ,tổng số tiền thanh toán, chữ ký số, thời điểm lập hóa đơn.

Trường hợp hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ rất hiếm khi xảy ra, tuy nhiên các kế toán cần cập nhật địa chỉ chắc chắn không để xảy ra sai sót.Theo quy định của nhà nước thì khi hóa đơn bị sai địa chỉ, cần lập thông báo 04 về việc hủy hóa đơn điện tử gửi cơ quan Thuế theo đúng quy định và lập lại hóa đơn mới.

Lưu ý: Trường hợp lập lại hóa đơn mới, doanh nghiệp lưu ý ghi kèm thông tin: “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm” đầy đủ trên hóa đơn điện tử mới lập.

Nếu trong quá trình sử dụng, nếu gặp vướng mắc về pháp lý hoặc quy trình xử lý vấn đề phát sinh, doanh nghiệp có thể liên hệ với nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để được hỗ trợ trực tiếp. Nếu Doanh Nghiệp sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Hilo – Invoice với sẽ được đội ngũ hỗ trợ khách hàng giàu kinh nghiệm hướng dẫn trực tiếp cách xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng 24/7.

Mọi thắc mắc và cần tư vấn thêm về thông tư 32, mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ, quy định về hóa đơn ….xin liên hệ ngay địa chỉ dưới đây:

Hilo – Invoice – Phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất cho Doanh Nghiệp. Xin liên hệ ngay.
Địa chỉ: 2/95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 1900 29 29 62
Email: support@hilo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply