1900292962

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử đầy đủ mới nhất 2019.

Tư vấn làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử đầy đủ – chính xác.

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử như thế nào là đúng và chuẩn xác? Làm thế nào để có thể sử dụng được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo nghị đụng 119/2018/NĐ-CP. Phần mềm hóa đơn điện tử Hilo Invoice hilo.com.vn sẽ cùng các chuyên gia tư vấn giải đáp rõ vấn đề một cách chính xác & chuẩn xác nhất trong bài viết dưới đây.

Xem ngay  <<>> Phần mềm hóa đơn điện tử Hilo Invoice tốt nhất cho Doanh Nghiệp.

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử mới nhất năm 2019.

Các bước được thực hiện như sau: Chủ thể đăng ký nộp hồ sơ đăng ký >>  tiếp đó chờ cơ quan thuế xem xét trả lời. Nếu được chấp nhận thì tổ chức được phép chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Đối tượng được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử:

Theo khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 12 Nghị định 119, những đối tượng sau phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, bao gồm cả các doanh nghiệp và tổ chức thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế;

– Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ và xây dựng; 10 tỷ đồng trở lên nếu lĩnh vực thương mại và dịch vụ;

– Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán và có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Bước 1: Gửi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế.

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử lần đầu được thực hiện qua internet. Doanh nghiệp , tổ chức kinh tế, tổ chức hộ, cá nhân kinh doanh truy cập vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01. Phụ lục ban hành kèm theo NDD119.

Bước 2: Cơ quan thuế xem xét và trả lời.

– Trong 01 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo về việc chấp thuận hay không chấp thuận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

– Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).

– Nếu thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo mẫu 01.

Nếu sau 2 ngày làm việc, cơ quan Thuế không có phản hồi bằng văn bản về việc sử dụng hóa đơn cho Doanh Nghiệp, thì doanh nghiệp được phép xuất hóa đơn điện tử một cách hợp pháp.

Bước 3: Chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Nếu chủ thể đăng ký sử dụng hóa đơn được phép sử dung hoặc không thông báo thì chủ thể được phép sử dụng hóa đơn.

Trên đây là những quy định về thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Hiện Chính phủ đang cho Bộ Tài chính soạn thảo văn bản hướng dẫn nội dung này.

<<>> Hóa đơn điện tử là gì? Tổng quan về hóa đơn điện tử đầy đủ nhất.

Hilo – Invoice – Phn mềm hóa đơn điện t tt nht cho Doanh Nghip. Xin liên h ngay.

Địa ch: 2/95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 1900 29 29 62

Email: support@hilo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply