1900292962

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử đã có mã của cơ quan thuế.

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử khi đã có mã thuế.

Quy định về hóa đơn điện tử theo nghị định 119/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ để biết trường hợp của doanh nghiệp mình thì cần làm những thủ tục gì để chuyển đổi hóa đơn cho đầy đủ và đúng thủ tục. Bài viết dưới đây hilo.com.vn sẽ hướng dẫn Doanh Nghiệp mới các thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo đúng thông tư 32 về hóa đơn điện tử một cách chi tiết dưới đây.

Khái niệm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế .

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là loại hóa đơn được Tổng cục thuế cấp cho một mã xác thực và số các thực riêng biệt được mã hóa, tạo và cung cấp bởi hệ thống xác thực hóa đơn của Tổng cục thuế dựa trên thông tin hóa đơn của từng doanh nghiệp.

Vạch QR là mã vạch hai chiều có trong các mẫu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, mã QR này có chức năng đặc biệt như khách hàng khi nhận hóa đơn có thể dùng điện thoại để kiểm tra mã vạch bởi tổng cục Thuế.

Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, thì bạn cứ tiến hành các bước sau:

+ Truy cập vào hệ thống hóa đơn của Tổng cục Thuế(VAN) trên web, sử dụng chứng thư số để đăng ký tham gia hệ thống tại website. Nội dung đăng ký cần làm them mẫu 01 phụ lục ban hành kèm theo nghị địn 119/2018/NĐ-CP.

+ Cơ quan Thuế sẽ gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận khi doanh nghiệp của bạn đăng ký sau 1 ngày kể từ khi nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế của doanh nghiệp.

+ Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hệ thống, doanh nghiệp sẽ được nhận ngay thông tin tài khoản để đăng nhập và ử dụng hệ thống lập hóa đơn của Tổng Cục Thuế, tài khoản này sau đó có thể sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ như đăng ký phát hành, lập và gửi hóa đơn đến Tổng cục thuế để cấp mã xác thực.

+ Nếu doanh nghiệp không được cơ quan thuế chấp nhận thừ doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo nói rõ lý do tại sao không được chấp nhận.

Trong quá trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp có thể liên hệ các đơn vị trung gian cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để biết vướng mắc của công ty mình là gì, đồng thời hỏi luôn giải pháp như thế nào để giải quyết nhanh chóng và tiện dụng.

Bạn có thể liên hệ ngay tới hilo.com.vn – hóa đơn điện tử Hilo Invoice theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn miễn phí.

Hilo – Invoice – Phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất cho Doanh Nghiệp. Xin liên hệ ngay.
Địa chỉ: 2/95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 1900 29 29 62
Email: support@hilo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply