1900292962

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử có & không có mã của cơ quan thuế

Việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã số thuế & không có mã số thuế có gì khác nhau. Những thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và có mã của cơ quan thuế ra sao? Doanh Nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Đối tượng nào sử dụng loại hóa đơn điện tử không có mã số thuế và đối tượng nào dùng hóa đơn có mã số thuế? Bài viết dưới đây hilo.com.vn – phần mềm hóa đơn điện tử Hilo Invoice sẽ hướng dẫn các bước tiến hành đăng ký hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp có mã số thuế & không có mã của cơ quan thuế ngay dưới đây.

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử có & không có mã của cơ quan thuế

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Đối tượng sử dụng:

Theo khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 12 Nghị định 119, những đối tượng sau phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, bao gồm cả các doanh nghiệp và tổ chức thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế.

– Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ và xây dựng; 10 tỷ đồng trở lên nếu lĩnh vực thương mại và dịch vụ;

– Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán và có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử có mã số thuế.

Bước 1: Bạn truy cập vào Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục thuế tại địa chỉ gdt.gov.vn và điền các thông tin tại Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

+ Sau 1 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo về việc chấp thuận hay không chấp thuận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Đối tượng sử dụng:

– Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại và các doanh nghiệp đã và sẽ giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

– Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế;

– Trong vòng 01 ngày, cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã qua Cổng thông tin điện tử;

Trên đây là những quy định về thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho 2 đối tượng có mã số thuế & không co mã số thuế theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Tham khảo thêm: 4 lỗi Doanh Nghiệp nào cũng mắc phải khi sử dụng hóa đơn điện tử.

Mọi thắc mắc về quy định đăng ký hóa đơn điện tử, hãy liên hệ ngay theo địa chỉ dưới đây.

Hilo – Invoice – Phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất cho Doanh Nghiệp. Xin liên hệ ngay.
Địa chỉ: 2/95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 1900 29 29 62
Email: support@hilo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply