1900292962

Sự khác biệt của hóa đơn điện tử & hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế?

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là loại hóa đơn có mã xác thực, tuy nhiên loại hóa đơn này lại có điểm khác nhau nhất định với hóa đơn điện tử thường về đối tượng áp dụng, điều kiện, cách sử dụng. Hãy cùng hilo.com.vn tìm hiểu rõ sự khác biệt đó là gì ngay trong bài viết dưới đây nhé.

Đối tượng áp dụng:

* Hóa đơn điện tử: Bất kỳ doanh nghiệp nào đáp ứng các điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử, tự chịu trách nhiệm với hóa đơn do doanh nghiệp đó lập.

* Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, chưa có đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử tự lập, các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế theo nhận định của chi cục thuế.

Điều kiện sử dụng:

* Hóa đơn điện tử: Doanh nghiệp đang hoạt động có đủ điều kiện tự lập hóa đơn điện tử, đáp ứng hạ tần và hệ thống dịch vụ, có chữ ký số còn hiệu lực, thường xuyên giao dịch với ngân hàng và cơ quan thuế.

* Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Doanh nghiệp đang hoạt động có mã cơ quan thuế, chứng thư số còn hiệu lực và đảm bảo đường truyền internet.

Cách sử dụng:

* Hóa đơn điện tử: Doanh nghiệp tự lập và lưu trữ hóa đơn và xuất trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

* Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Doanh nghiệp lập hóa đơn, ký số gửi đến cơ quan thuế để lấy mã xác thực và gửi cho khách hàng.

Ưu nhược điểm của 2 loại hóa đơn điện tử này là gì?

Ưu điểm:

Hóa đơn điện tử: Doanh nghiệp chủ động trong việc lập hóa đơn, đảm bảo phát hành nhanh chóng, tránh tình trạng nghẽn mạng của tổng cục thuế.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Doanh nghiệp không cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.

Nhược điểm:

Hóa đơn điện tử: Doanh nghiệp phải tự lưu trữ, bảo quản dữ liệu và tiến hành báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Doanh nghiệp phải phụ thuộc vào đường truyền của Tổng cục thuế để xác thực trước khi phát hành cho khách hàng.

<<>> Quy định về hóa đơn điện tử năm 2019.

Hilo – Invoice – Phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất cho Doanh Nghiệp. Xin liên hệ ngay.
Địa chỉ: 2/95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 1900 29 29 62
Email: support@hilo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply