1900292962

Quy trình xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót như thế nào hợp pháp?

Theo quy định về hóa đơn điện tử, thì tới ngày 1/11/2020 mọi doanh nghiệp đều phải sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử. Nhiều doanh nghiệp đang trong quy trình tìm hiểu, vẫn còn nhiều thắc mắc. Trong đó việc xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót ra sao cho hợp pháp? Dưới bài viết này hilo.com.vn sẽ giải đáp những thắc mắc này một cách chi tiết.

Tham khảo: Phần mềm hóa đơn điện tử được ưa chuộng nhất hiện nay.

Xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót chuẩn hợp pháp.

Mặc dù sử dụng hóa đơn điện tử rất khó để gặp sai sót, nhưng không may bạn lại gặp trường hợp hóa đơn điện tử bị sai sót như: Sai số lượng hàng hóa, đơn giá, mức thuế xuất…. làm thế nào để xử lý. Quy trình xử lý giống như hóa đơn giấy.

Quy trình xử lý hóa đơn điện tử có sai sót có mã cơ quan Thuế.

Bước 1: Đối tượng người bán sẽ có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế theo đúng Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.

Bước 2: Người bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

*() Trong trường hợp có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót. Xử lý sai sót như sau:

Bước 1: Người bán và người mua phải lập văn bản  thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót

Bước 2: Người bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Xử lý hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Bước 1: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Bước 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.

*() Trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Cách xử lý như sau:

Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế.

Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.

Trên đây là quy trình xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót chuẩn hợp pháp, mọi thắc mắc về quy định về hóa đơn điện tử xin liên hệ ngay địa chỉ dưới đây để được tư vấn miễn phí.

Hilo – Invoice – Phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất cho Doanh Nghiệp. Xin liên hệ ngay.
Địa chỉ: 2/95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 1900 29 29 62
Email: support@hilo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply