Tin tức

Hilo Group > Tin tức > Quy Trình Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Với Cơ Quan Thuế

Quy Trình Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Với Cơ Quan Thuế

admin 21205

Để có thể phát hành hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế quản lý, Doanh Nghiệp cần hoàn thiện bộ hồ sơ bao gồm 3 loại giấy tờ, đó là những loại giấy tờ nào? Hãy cùng Công Ty CP T-Van Hilo tìm hiểu quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế đầy đủ ngay dưới đây.

 

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐẦY ĐỦ TẠI HILO-INVOICE.

+ Thông báo phát hành hóa đơn == Mục này khách hàng chủ động tạo trên phần mềm HTKK.

+ Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử == Hilo hỗ trợ khách hàng.

+ Mẫu hóa đơn điện tử == Hilo hỗ trợ thiết kế mẫu hóa đơn cho khách hàng.

Mỗi cơ quan thuế quản lý sẽ hướng dẫn nộp bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết đăng ký hóa đơn điện tử online lên Cơ Quan Thuế.

 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ONLINE LÊN CƠ QUAN THUẾ.

Bước 1: Ra mẫu hóa đơn điện tử.

+ Hilo hỗ trợ thiết kế mẫu hóa đơn điện tử cho khách hàng.

+ Khách in ra mẫu hóa đơn với số 0000000, scan ra file ảnh, dán lên file Word.

Bước 2: Ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.

+ Dowload mẫu quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử tại mục tài liệu trên website chính thức hilo.com.vn.

+ Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, ký, đóng dấu ==Scan ra file ảnh, dán lên file word.

Bước 3: Ra thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Trường hợp cơ quan Thuế quản lý yêu cầu nộp bản cứng, doanh nghiệp in ra file pdf, ký và đóng dấu vào thông báo phát hành hóa đơn.

Bước 4: Nộp hồ sơ online lên cơ quan thuế.

+ Vào link cơ quan thuế đăng nhập.

+ Đăng nhập vào hệ thống. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu, đăng nhập.

+ Nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

(.) Vào mục Nộp tờ khai == Chọn tệp tờ khai.

(.) Chọn file “thông báo phát hành hóa đơn” (xml).

(.) Chọn ký điện tử == Nhập số Pin của chứng thư số == Chấp nhận.

(.) Sau khi nộp tờ khai thành công == Vào mục “tra cứu”.

(.) Nhập ngày nộp (chọn trước hoặc bằng ngày nộp tờ khai thông báo phát hành hóa đơn điện tử)

+ Nộp phụ lục mẫu hóa đơn điện tử.

(.) Vào mục tra cứu == vào phần gửi phụ lục để đính kèm phụ lục mẫu hóa đơn điện tử.

(.) Chọn tệp phụ lục: file word mẫu hóa đơn điện tử.

(.) Ký điện tử == Nộp tờ khai mẫu hóa đơn điện tử thành công.

(.) Vào tra cứu == nhập ngày nộp để kiểm tra xem đã nộp thành công hay chưa?

+ Nộp phụ lục quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.

(.) Tương tự như nộp mẫu hóa đơn điện tử. Vào mục nộp tờ khai == vào phần gửi phụ lục để đính kèm phụ lục quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.

Tổng kết: cần tra cứu hóa đơn điện tử với 3 tài liệu cần: thông báo phát hành hóa đơn điện tử, quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, mẫu hóa đơn điện tử.

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, nếu cơ quan thuế quản lý không có bất cứ phản hồi nào, doanh nghiệp có thể phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng.

<<>> Phần mềm hóa đơn điện tử tối ưu nhất hiện nay.

<<>> Chỉ dẫn cách in hóa đơn điện tử hợp pháp.

 


Bài viết liên quan