DỊCH VỤ ĐI KÈM HILO-INVOICE

Dịch vụ tư vấn sử dụng

  • Tư vấn về lựa chọn sử dụng phần mềm phù hợp với mô hình quản lý của công ty
  • Tư vấn về sử dụng phần mềm sau bán hàng
Dịch vụ đào tạo sử dụng

  • Đào tạo trực tiếp tại Doanh nghiệp
  • Đào tạo theo yêu cầu của Doanh nghiệp
Dịch vụ hỗ trợ từ xa

  • Hotline: 1900 29 29 62
  • Hỗ trợ điều khiển từ xa qua TeamViewer
  • Hỗ trợ qua Email: service@hilo.com.vn
  • Hỗ trợ hỏi đáp qua website: www.hilo.com.vn
  • Hỗ trợ qua Facebook: