GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TIẾT KIỆM CHO DOANH NGHIỆP

1. Giới thiệu Giải pháp hóa đơn điện tử của Công ty CP Dịch vụ T-VAN HILO.

Giải pháp hóa đơn điện tử của Công ty CP Dịch vụ T-VAN HILO. Được xây dựng và thiết kế tuân thủ theo quy định Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa. Giải đáp mọi thắc mắc xoay quanh vấn đề khởi tạo, tra cứu hóa đơn điện tử,…

Giải pháp hóa đơn điện tử có khả năng tích hợp đầy đủ các tính năng cho quy trình tạo lập và xác thực hóa đơn theo yêu cầu của Tổng cục Thuế. Đồng thời hỗ trợ đầy đủ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ… theo quy chuẩn. Cho phép doanh nghiệp khởi tạo và phát hành hóa đơn ngay tại doanh nghiệp trong ngày mà không cần phải đến cơ quan thuế.

2. Lợi ích khi sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử.

 • Giảm chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn và các thủ tục hành chính liên quan đến cơ quan thuế.
 • Phát hành, khởi tạo hóa đơn với số lượng lớn, nhanh chóng, chính xác
 • Không lo mất, thất lạc, cháy, hư hỏng hóa đơn
 • Mẫu hóa đơn điện tử được lập, ký số và gửi đến khách hàng nhanh chóng qua email, sms, web portal, API…
 • Công tác hạch toán kế toán, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, lập tờ khai thuế trở nên đơn giản, dễ dàng.
 • Tích hợp dữ liệu cao với phần mềm hóa đơn điện tử quản lý doanh nghiệp, bán hàng, kế toán, ERP…

3. Ưu điểm của giải pháp hóa đơn điện tử của Hilo.

 • Đảm bảo tuân thủ theo Quy định của Pháp luật
 • Đảm bảo tính bảo mật của hệ thống
 • Tích hợp với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp
 • Phù hợp với nhu cầu thực tế – quy định về hóa đơn điện tử.
 • Hơn 80 mẫu hóa đơn điện tử miễn phí có sẵn.

4. Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử.