1900292962

Giải mã ký hiệu & tiêu thức trên hóa đơn điện tử.

Quy định về hóa đơn điện tử: những ký hiệu & tiêu thức.

Các mẫu hóa đơn điện tử ngày càng được sử dụng phổ biến ở hầu hết các Doanh Nghiệp, ngoài những ưu điểm nổi bật mà phần mềm hóa đơn điện tử mang lại thì cũng có chút khó khăn trong những bước đầu sử dụng. Có nhiều Doanh Nghiệp gặp khó khăn trong việc hiểu các ký hiệu & các tiêu thức trên hóa đơn. Bài viết dưới đây hilo.com.vn sẽ giúp bạn hiểu nhanh được quy định về tiêu thức & ký hiệu của hóa đơn điện tử.

XEM NGAY: Phần mềm hóa đơn điện tử Hilo Invoice được khách hàng ưa chuộng nhất 2019.

Quy định về hóa đơn điện tử: các tiêu thức trên hóa đơn.

Theo quy định Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì hóa đơn điện có nội dung.

+ Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn;

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

+ Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

  • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.
  • Mẫu hóa đơn điện tử được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt…..

Quy định về ký hiệu trên hóa đơn điện tử

Theo phụ lục 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014: Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn cụ thể như sau:

Tên loại hoá đơn bao gồm:

– Hoá đơn giá trị gia tăng,

– Hoá đơn bán hàng;

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ;

– Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý;

– Tem; vé; thẻ.

Mẫu số hóa đơn điện tử.

Mẫu số hóa đơn điện tử hay còn được gọi là mẫu hóa đơn thường bao gồm 11 ký tự, trong đó:

+ 02 ký tự đầu tiên thể hiện loại hóa đơn

+ Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hóa đơn

+ 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn

+ 01 ký tự tiếp theo là ký tự “/” dùng để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn

+ 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

Quy định về hóa đơn điện tử: ký hiệu.

Ký hiệu hoá đơn có 6 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành.

+ 2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu hóa đơn.

Ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y;

+ 3 ký tự cuối cùng thể hiện năm tạo hoá đơn và hình thức hoá đơn.

Năm tạo hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm;

Ký hiệu của hình thức hoá đơn: sử dụng 3 ký hiệu:

E: Hoá đơn điện tử,

T: Hoá đơn tự in,

P: Hoá đơn đặt in;

Giữa hai phần được phân cách bằng dấu gạch chéo (/).

Số thứ tự hóa đơn

Số thứ tự hóa đơn được ghi bằng dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùng một ký hiệu hóa đơn, bao gồm 7 chữ số.

Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

Thông tin này được đặt ở phần dưới cùng, chính giữa hoặc bên cạnh của tờ hóa đơn.

Tham khảo thêm >> Điều kiện cần & đủ để khởi tạo hóa đơn điện tử.

Hi vọng rằng bài viết tvhilo.vn đã cung cấp thông tin hữu ích để kế toán và doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn một cách hiệu quả hơn.

Hilo – Invoice – Phn mềm hóa đơn điện t tt nht cho Doanh Nghip. Xin liên h ngay.

Địa ch: 2/95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 1900 29 29 62

Email: support@hilo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply