1900292962

Giải đáp thắc mắc: Hóa đơn điện tử chuẩn pháp lý, hợp lệ là như thế nào?

Các tiêu chí đánh giá hóa đơn điện tử chuẩn pháp lý, hợp lệ.

Mặc dù đã có đến 80% doanh nghiệp đã và đang sử dụng hóa đơn điện tử, nhưng họ vẫn còn mơ hồ không biết tiêu chí đánh giá hóa đơn điện tử chuẩn pháp lý và hợp lệ theo đúng nghị định 119/2018/NĐ-CP là như thế nào? khiến Doanh Nghiệp gặp không ít khó khăn. Hãy cùng các chuyên gia tại phần mềm hóa đơn điện tử Hilo Invoice giải đáp rõ vấn đề ngay dưới đây.

Click xem ngay:>> Phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất cho Doanh Nghiệp 2019.

Hóa đơn điện tử hợp lệ như thế nào?

Theo Khoản 3 điều 3 của Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính đã nêu rõ: Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử., ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị.

+ Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Các chỉ tiêu cơ bản cần có trong hóa đơn điện tử.

  • Thông tin hóa đơn: Mẫu số, ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn
  • Thông tin người bán trên hoá đơn bao gồm: Tên Công ty, Địa chỉ, Mã số Thuế
  • Thông tin người mua trên hoá đơn bao gồm: Tên Công ty, Địa chỉ, Mã số Thuế
  • Hóa đơn điện tử không có liên
  • Ký hiệu số Serial
  • Chữ ký điện tử

Hóa đơn điện tử hợp pháp là như thế nào?

Nghị định 119/2018/NĐ-CP cũng quy định rõ về Hóa đơn điện tử hợp pháp phải đảm bảo toàn vẹn của thông tin, đồng thời đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 4; các Điều 6,7,8 của Nghị định.

Nguyên tắc của hóa đơn điện tử hợp pháp.

  • Không bắt buộc có chữ ký số;
  • Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

Hóa đơn điện tử có các nội dung sau:

+ Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

+ Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ

+ Tổng số tiền thanh toán;

+ Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

+ Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

+ Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

+ Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

+ Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

Hóa đơn điện tử không hợp pháp là như thế nào?

Một hóa đơn điện tử không hợp pháp là hóa đơn không đáp ứng những điều kiện và tiêu chí đặt lên ở trên. Các doanh nghiệp cần nắm vững để tránh những rủi ro trong sử dụng hóa đơn.

Phần mềm hóa đơn điện tử nào tốt cho Doanh Nghiệp?

Phần mềm hóa đơn điện tử Hilo Invoice là phần mềm hóa đơn điện tử giúp khách hàng quản lý, phát hành và lưu trữ hóa đơn điện tử. Người mua tức thời nhận hóa đơn qua Email hoặc tra cứu, tải về trực tuyến qua Internet, ngoài ra đảm bảo tính an toàn và tin cậy.

Có thể bạn quan tâm<<>> Cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy đơn giản hợp pháp.

Hilo – Invoice – Phn mềm hóa đơn điện t tt nht cho Doanh Nghip. Xin liên h ngay.

Địa ch: 2/95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 1900 29 29 62

Email: support@hilo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply