Tin tức

Hilo Group > Tin tức > CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ T-VAN HILO BAN HÀNH CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ T-VAN HILO BAN HÀNH CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

admin 11798

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác của Công ty cổ phần dịch vụ T-van Hilo

Nhằm “Bảo vệ dữ liệu cá nhân” đối với khách hàng, thuê bao, đối tác sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của công ty HILO, Công ty cổ phần dịch vụ t-van Hilo ban hành quyết định số 71A/2023/QĐ-HILO “Chính sách bảo vệ dữ liệu khách hàng”

Quý khách hàng, Quý đối tác vui lòng tải file bên dưới để biết thêm thông tin về chính sách.

https://hilo.com.vn/wp-content/uploads/71A_2023_QD-HILO_Ban-hanh-CS-bao-ve-du-lieu-khach-hang_03072023_0001.pdf

Trân trọng cảm ơn,

HILO GROUP


Bài viết liên quan