1900292962

Chuyên gia xử lý sai xót trong hóa đơn điện tử đúng pháp luật.

Hướng dẫn xử lý sai sót trong hóa đơn điện tử – điều cần biết.

Khác với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử có sẵn các mẫu biên bản trên phần mềm hóa đơn điện tử, nên kết toàn hoàn toàn có thể xử lý nhanh chóng đồng thời gửi trực tiếp lên phần mềm. Vậy các sai sót thường gặp trong hóa đơn điện tử như thế nào? Bài viết dưới đây hilo.com.vn – Phần mềm hóa đơn điện tử Hilo Invoice sẽ giúp bạn giải mã và xử lý dễ dàng các sai sót này ngay trong bài viết dưới đây.

Tham khảo chi tiết <<>> Phần mềm hóa đơn điện tử Hilo Invoice << tại đây.

 

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã của Cơ quan Thuế

*() Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót. Xử lý sai sót như sau:

Bước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót

Bước 2: Người bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

*() Trường hợp có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót. Xử lý sai sót như sau:

Bước 1: Người bán và người mua phải lập văn bản  thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót

Bước 2: Người bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Các bước xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

– Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã. Xử lý sai sót như sau:

Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót

Bước 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan Thuế.

Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã quy định tại Điều 17, Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Tham khảo thêm >> Thông tư 32 về hóa đơn điện tử có gì mới?

Trên đây là một vài những sai xót hay gặp dành cho những Doanh Nghiệp, Kế toán mới thành lập về hóa đơn điện tử, tham khảo chi tiết hoặc liên hệ ngay với địa chỉ dưới đây.

Hilo – Invoice – Phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất cho Doanh Nghiệp. Xin liên hệ ngay.
Địa chỉ: 2/95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 1900 29 29 62
Email: support@hilo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply