1900292962

Chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử có cần không?

By 21/08/2019Tháng Tư 23rd, 2020TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất theo Công văn 60008/CT-TTHT do Cục thuế TP. Hà Nội ban hành ngày 31/7/2019 về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử. Có nghĩa là không cần chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử.

Chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử có cần không?

Quy định về nội dung của hóa đơn điện tử hợp lệ

– Hóa đơn điện tử được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, đúng chính tả. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

– Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in

Chữ ký người mua theo quy định về hóa đơn điện tử mới nhất.

Theo điểm e khoản 1, khoản 2 Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử cũng quy định:

“ Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán, ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.”

Đặc biệt Công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử:

“…trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu, … thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đặc biệt cần lưu ý trường hợp không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn. Các trường hợp cụ thể như:

+ Người mua không phải là đơn vị kế toán;

+ Người mua là đơn vị kế toán nhưng có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người mua và người bán như: Hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán phiếu thu…

Một số trường hợp thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính, trên hóa đơn điện tử có thể không cần có đầy đủ các nội dung bắt buộc.

Phần mềm hóa đơn điện tử tối ưu nhất hiện nay.

Phần mềm hóa đơn điện tử Hilo – Invoice do Công Ty CP Dịch Vụ Hilo cung cấp. Doanh nghiệp được tư vấn hướng dẫn tạo lập mẫu thiết kế đúng theo yêu cầu phát luật. Ngoài ra, ngay trên phần mềm, doanh nghiệp có thể thêm, chèn logo hình ảnh công ty phù hợp tự thiết kế mẫu hóa đơn điện tử riêng cho công ty.

Ngoài ra sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Hilo-Invoice, kế toán, người bán hàng có thể thực hiện lập hóa đơn và ký số nhanh chóng. Giúp giảm thiểu thời gian, tăng năng suất lao động và tối ưu chi phí nhiều nhất có thể.

Xem thêm: Cập nhật quy định về hóa đơn điện tử mới nhất.

Để được tư vấn thêm về thêm phần mềm hóa đơn điện tử Hilo-Invoice, Quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ T-VAN HILO 

– Trụ sở Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà HEC, Số 2/95 Chùa Bộc, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.

– Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 10 đường C1, Phường 13, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hotline chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 29 29 62

Email: support@hilo.com.vn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

walmart natural male enhancement, plastic surgery penile enhancement cost, viagra over the counter mexico, increase penis size with pump, how to make huge dick, o bend penis enlargement, can you buy viagra online legally, fantasy penis growth, can surgery increase a mans penis size, how can you clear viagra from your system, where can i buy otc viagra, do bananas help penis enlargement, pill for energy, treatment for erectile dysfunction, bioxio male enhancement, sex drive xxx redtube, penis growth after 20, free sexual health test, black pornstar reveal penis enlargement secret, limitless male enhancement stamina endurance pills, ed plus stamina pills, whos the girl in the ad the dirty little secret penis pills, viagra lung disease, lamictal hinders sex drive, side effects of tribulus, how safe is male enhancement pills from amazon, wife lost sex drive anxiety, reddit what is viagra like, how to get a more active sex drive, over the counter erectile meds, viagra dosage recommendations, whats the best depression medication, foods for penis enlargement lulu, girlfriends sex drive decrease when working, junel fe 24 sex drive, best otc male sexual enhancement pill, how to oncrease sex drive, what supplements are like viagra, buying viagra in canada safely,

Leave a Reply