1900292962

8 điều kiện mà nhà cung cấp hóa đơn điện tử cần có

Điều kiện nhà cung cấp hóa đơn điện tử tối ưu cần có.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử ngày càng phổ biến, nhiều doanh nghiệp còn khá mới mẻ. Để lựa chọn cho doanh nghiệp một nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín & đảm bảo chất lượng tốt không hề đơn giản. Ngoài điều kiện pháp lý & tối ưu, ổn định phù hợp thì 8 điều kiện dưới đây bắt buộc các nhà cung cấp hóa đơn điện tử cần có là gì? Hãy cùng chùng tôi hilo.com.vn tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây.

Tham khảo ngay <<>> Phần mềm hóa đơn điện tử Hilo Invoice tối ưu nhất.

Chi tiết 8 điều kiện các nhà cung cấp hóa đơn điện tử cần có.

Theo Điều 5 Thông tư 32/2011/TT-BTC về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nêu rõ tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cần thỏa mãn 8 điều kiện:

  1. Là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc là ngân hàng được cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
  2. Có chương trình phần mềm về khởi tạo, lập và truyền nhận hóa đơn điện tử đảm bảo hóa đơn điện tử được lập đáp ứng các nội dung theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.
  3. Đã triển khai hệ thống cung cấp giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau.
  4. Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật đảm bảo cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kinh doanh và quy định pháp luật về phát hành hóa đơn
  5. Có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu trao đổi giữa các bên tham gia.
  6. Có các quy trình và thực hiện sao lưu dữ liệu, sao lưu trực tuyến dữ liệu, khôi phục dữ liệu; có biện pháp dự phòng khắc phục sự cố liên quan đến việc khôi phục dữ liệu .
  7. Có giải pháp lưu trữ kết quả các lần truyền nhận giữa các bên tham gia giao dịch; lưu trữ hóa đơn điện tử với yêu cầu thông điệp dữ liệu điện tử phải được lưu giữ trên hệ thống.
  8. Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải có văn bản báo cáo cơ quan thuế (theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) các nội dung sau:

Danh sách các doanh nghiệp có sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử của tổ chức (bao gồm cả người bán hàng, người mua hàng); số lượng hóa đơn đã sử dụng (gồm: loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự).

Phần mềm hóa đơn điện tử Hilo Invoice tối ưu nhất 2019.

Với 8 điều kiện về đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đó, hóa đơn điện tử Hilo Invoice là đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử tối ưu & uy tín hiện nay, đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của Thông tư 32/2011/TT-BTC hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, phần mềm hóa đơn điện tử Hilo Invoice còn nắm bắt được những khó khăn và đặc thù của từng doanh nghiệp nhằm đưa ra giải pháp hóa đơn điện tử phù hợp nhất.

 

Hilo – Invoice – Phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất cho Doanh Nghiệp. Xin liên hệ ngay.
Địa chỉ: 2/95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 1900 29 29 62
Email: support@hilo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply