1900292962

5 thắc mắc thường gặp khi mới dùng hóa đơn điện tử?

Doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký điện tử khác với chữ ký đã đăng ký và kê khai thuế hay không? Nếu phát hiện sai sót hóa đơn trong các trường sau thì đơn vị phát hành hóa đơn phải xử lý thế nào?…đó là một trong những thắc mắc hay gặp đối với những Doanh Nghiệp mới xử dụng phần mềm hóa đơn điện tử. Hãy cùng hilo.com.vn giải đáp mọi thắc mắc cùng chuyên gia một cách chuẩn xác ngay dưới đây.

Tham khảo ngay  <<>>  Phần mềm hóa đơn điện tử được ưa chuộng nhất hiện nay.

Nếu phát hiện sai sót hóa đơn trong các trường sau thì đơn vị phát hành hóa đơn điện tử phải xử lý thế nào?

  1. Đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  2. Hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế,?

Trả lời:

Chỉ được hủy hóa đơn điện tử khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua.

Việc hủy hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thỏa thuận.

Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể: Bên bán hàng tra soát và lên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Cơ quan Thuế: tra soát để xác định hóa đơn hủy.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”

Nếu phát hiện sai sót hóa đơn với “hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế”thì đơn vị phát hành hóa đơn phải xử lý thế nào?

Trả lời:

Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót

Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số…, ký hiệu…

Căn cứ vào hóa đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

Nếu phát hiện sai sót hóa đơn với “ hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế” thì đơn vị phát hành hóa đơn phải xử lý thế nào?

Trả lời:

Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót.

Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

Lưu ý:

Khách hàng (bên mua) không phải là Doanh nghiệp nên không có chữ ký số. Nên việc yêu cầu phải đủ chữ ký điện tử của hai bên trong văn bản thỏa thuận rất khó thực hiện

Giữa doanh nghiệp việc lập Văn bản có ký điện tử không khả thi khi thực hiện

Sử dụng văn bản thỏa thuận là bản giấy, 2 bên cùng ký tươi. (Các thức làm như hóa đơn giấy)

Doanh nghiệp bên bán có thể sử dụng chữ ký điện tử khác với chữ ký điện tử đăng ký Kê khai Thuế được không?

Trả lời: Được phép. Chữ ký điện tử này sẽ được gửi kèm theo Hồ sơ khi đăng ký phát hành Hóa đơn với Cơ quan Thuế. Như vậy Doanh nghiệp được đăng ký 2 chữ ký số độc lập:

Làm thế nào để bên mua yên tâm nhận hóa đơn điện tử của bên bán?

Trả lời:

Bên Bán thực hiện các công tác sau trước khi chính thức phát hành Hóa đơn điện tử:

Làm công tác tuyên truyền với các khách hàng về dự kiến thời điểm áp dụng Hóa đơn điện tử bằng các hình thức sau:

+ Gửi email cho khách hàng

+ Thông báo trên Website của Doanh nghiệp

+ Công bố báo chí (nếu thấy cần)

<<>> 4 thắc mắc thường gặp khi sử dụng hóa đơn điện tử – Không Thể Bỏ Qua.

Hilo – Invoice – Phn mềm hóa đơn điện t tt nht cho Doanh Nghip. Xin liên h ngay.

Địa ch: 2/95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 1900 29 29 62

Email: support@hilo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply